Климатични камери

Оптимизирани за всякакви приложения

Ако условията в помещението се поддържат в тясна зона на комфорт, ние се чувстваме добре в него. В действителност микроклимата в едно помещение зависи от много фактори, а и изискванията към този микроклимат могат да бъдат много различни в зависимост от типа на помещението и неговото предназначение.

Регулярното подаване на свеж въздух е важно условие за комфорта

Тази функция се осигурява от климатичните камери. Нещо повече – тези съоръжения могат да създадат и поддържат определено състояние на въздуха в климатизираното помещение.

Докато за някои приложения само обмяната на въздуха е достатъчна, то за други изискванията са повишени по отношение на температурата, влажността и чистотата на въздуха.

Модулните климатични камери осигуряват възможността за индивидуален подбор на компонентите и функциите, и позволяват гъвкавост при адаптирането към различните приложения.

Компактните климатични камери са оптимизирани към по-често използваните стандартни приложения. Предлагат се високоефективни системи за оползотворяване на отпадната топлина, готови за свързване към вградена контролна система (КИП и А).

климатични-камери-dencohappel

Изискванията не винаги са еднакви, но с подходящо проектираните продуктови линии FläktGroup задоволява всяко едно желание.