Термопомпи

Термопомпената система (Термопомпата) е устройство, което преобразува енергията от въздуха, почвата и водата в полезна топлина. В сравнение с конвенционалния електрически нагревател и отоплителните уреди, работещи с изкопаеми горива, системата е по-енергийно ефективна и екологична.

Благодарение на термопомпената технология, термопомпената система въздух-вода може да се задвижва от малко количество електрическа енергия, да извлича възобновяема топлина от външния въздух и след това да доставя голямо количество топлина във вашия дом. Отдадената топлина е по-голяма от консумираната електроенергия, поради което системата е с изключително висока ефективност.

Заглавие

Go to Top