Обезвлажнители Fricostar

Излезте от оранжерията с обезвлажнителите за плувни басейни Fricostar

Горещия въздух в помещенията на плувните басейни постоянно се обогатява с водни пари. Това не само означава, че се развива тропически, оранжериен микроклимат, но и води до кондензация по стените и прозорците на тези помещения, а това може да причини сериозни повреди по Вашата сграда!

обезвлажнители-fricostar

Обезвлажнителите за плувни басейни Fricostar премахват влагата, както и топлината от отработения въздух и връщат енергията от него обратно в помещението, чрез подавания свеж въздух или към водата на басейна.