Смукателни вентилатори RoofJETT и MAXXVent

Перфектни решения за децентрализирана вентилация

Серия смукателни вентилатори за неагресивни среди, газове и пари с максимални температури в диапазона +40 до +400 °C. RoofJETT се предлагат в 12 типоразмера с дебит до 19300 куб.м./час. Възможни са и изпълнения за специални приложения, като например ниски шумови нива или пък за взривоопасна среда.

MAXXVent са серия аксиални вентилатори с корпус като на топловъздушните апарати. Съоръженията са приложими както като смукателни вентилатори, така и като съоръжения за рециркулация и подаване на свеж въздух без термообработка.

При използване съвместно с MATRIX®, покривните смукателни вентилатори RoofJETT могат оптимално да се съвместят и синхронизират със системата за смесен въздух, като например тази при топловъздушните апарати MultiMAXX. По този начин се реализира една хармонично и икономично функционираща система за климатизиране и вентилиране на помещенията.