600 MЛ АЕРОЗОЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ИЗПАРИТЕЛИ

Този препарат, с неговата уникална формула, е разработен за ефективно почистване на изпарителя и кондензната тава. Елиминира миризми и осигурява здравословна вътрешна среда.

Брошура (английски език)
Информационен лист за безопасност

Посочената цена е за 1 брой с включен ДДС.