eviss-referencia-olives-city-hotel

Клиент: Olives City Hotel

Оливс Сити Хотел е изцяло ориентиран към бизнес клиента и предлага отлични условия за работни срещи и фирмени събития.

Евис ООД извърши доставка и монтаж на обезвлажнител GEA и климатична техника HITACHI за централна климатизация в сътрудничество с Мания Билд ЕООД.

eviss-referencia-balkanpharma-dupnitsa-ad

Клиент: „Балканфарма – Дупница“ АД

„Балканфарма – Дупница“ АД е най-голямата производствена мощност в цялата група „Актавис“.

Характерна особеност на обекта е специфичната фармацевтична промишленост, която е с високи изисквания за добра производствена практика.

„Евис“ ООД доставя за фирма „Балканфарма – Дупница“ АД климатични камери GEA, водоохлаждащи агрегати GEA, водоохлаждащи агрегати HITACHI, пароовлажнители Hygromatik, климатични системи на директно изпарение HITACHI, конвектори GEA, филтри за климатични камери.

eviss-referencia-balkanpharma-troyan-ad

Клиент: „Балканфарма – Троян“ АД

„Балканфарма – Троян“ АД е част от производствената мощност на Групата Актавис и има над 50-годишна традиция във фармацевтичното производство. Завода произвежда готови генерични течни лекарствени форми – антиацидни суспензии, кремове и унгвенти, сиропи.

„Евис“ ООД доставя климатична техника GEA и климатична техника HITACHI за обекти на „Балканфарма – Троян“ АД и изпълнява сервизната поддръжка на климатичната техника на територията на фирмата, както и гаранционното и извънгаранционното обслужване на доставените съоръжения.

eviss-referencia-dgs-elin-pelin

Клиент: ТП „ДГС Елин Пелин“

Доставка и монтаж на климатици HITACHI съгласно договор с ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“.

eviss-referencia-intis

Клиент: ИНТИС ООД

Доставка на климатична техника HITACHI за нуждите на фирма ИНТИС ООД.

eviss-referencia-MIE

Клиент: Министерство на икономиката на Република България

Изпълнение на демонтаж, доставка и монтаж на климатични сплит системи HITACHI за сградите на МИЕ на РБ.

Референцията е издадена във връзка с участието на ЕВИС ООД в процедури за възлагане на обществени поръчки.

eviss-referencia-solvay-sodi-ad

Клиент: „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД

Доставка и монтаж на климатици Hitachi. Абонаментно обслужване на климатична техника Hitachi, разположена на територията на „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД.