Термопомпи въздух/вода YUTAMPO
Система за подгряване на БГВ

Termopompa-Yutampo

Серията термопомпи въздух/вода Yutampo е предназначена за производство на битово горещо водоснабдяване и осигурява температура на водата до 65°C. Може да се използва в нови инсталации или да допълни вашата система за отопление.

Възможности за комбиниране на YUTAMPO

Termopompa-Yutampo-kombinirane
1. Битова топла вода в кухня
2. Битова топла вода в баня
Вътрешното тяло представлява неръждаем бойлер с вместимост 270 литра, оборудван с допълнителен ел. нагревател и защита от легионела.

Обща информация

Yutampo е сплит система за подгряване на БГВ. Състои се от външно тяло и вътрешно тяло във вид на бойлер.

Външното тяло улавя енергията във въздуха и я трансферира до бойлера посредством хладилен кръг. С цел защита от замръзване през зимата, външното тяло може да се самоизключи за кратко време.

Вътрешното тяло представлява неръждаем бойлер с вместимост 270 литра. Във вътрешността на бойлера се намира топлообменник, който е защитен от двойна стена, която предотвратява замърсяването на водата при евентуален теч на фреон.

Оборудвана с DC Inverter компресор системата може да загрява водата до 55°C, а с помощта на допълнителен електрически нагреватeл, който се активира при нужда – до 65°C.

Yutampo работи при външни температури от -15°C до +37°C.

Настройката на различни функции става бързо и лесно от управлението монтирано на бойлера.

Защитата от легионела се включва автоматично всяка седмица, като загрява водата до 65°C. Защитата може да бъде активирана по всяко време и ръчно.

Termopompa-Yutampo
Termopompa-Yutampo-Dimensions