Чисти помещения – Отвеждане на въздух

Различни елементи за обработка на замърсения въздух

Решенията за отвеждане на въздух от чистите помещения са незабележима интегрирана част от системата на чистите помещения. Системата за управление следи и поддържа необходимото налягане стабилно.

Otvezhdane-na-vazduh-za-chisti-pomeshteniya

Предлагат се различни методи за обработка на отработения въздух.

Може да се инсталира специален кух панел, който пасва идеално на стенните панели от тип R. Това решение е особено подходящо за помещения, където няма достатъчно място за въздуховод. Възможно е също така да се монтират няколко изпускателни панела един до друг.

Наред с изпускателните панели, портфолиото на FläktGroup се допълва от дифузора за отработен въздух CGO. Той се свързва с въздуховод и чрез допълнителен спирателен клапан може автоматично да се контролира количеството отработен въздух. Възможно е, разбира се, да се вгради и филтър.

HX-Factor
(Оползотворяване на топлината)

> Икономично и компактно решение за извличане на малко количество въздух близо до пода.
> Готов за монтаж въздухоразпределител CGO
> Абсолютно херметична заваръчна конструкция
> Възможно интегриране на филтър