Delbag Високоефективни финни филтри

Delbag HEPA/EPA филтрите са приложими в чистите помещения за опазване на чувтвителните на замърсяване компоненти на дадено производство. Такива са например микроелектрониката, полупроводниковите производтсва, химическата и фармацевтичната индустрия, микробиологията и медицината, хранителната промишленост.

Downloads

GEA Air Filters
(PDF, 1,9 MB)

A_ATG_PR-2009-0047-GB_Luftfilter_PB_K5-05-2013_150dpi-1

logo-ex-01-Lo