Delbag филтърни елементи за ОВКИ

Тези филтърни елементи са изработени от нагъната филтърна хартия и сглобени във вид на отделни филтърни плочи. Отделните филтърни плочи са слепени помежду си и към филтърната рамка. Разстоянието между слоевете филтърна хартия се осигурява с т.н. сепаратори по различни технологии. По този начин се осигуряват филтри за климатични инсталации с различно предназначение.
 

  

Downloads

GEA Air Filters
(PDF, 1,9 MB)

A_ATG_PR-2009-0047-GB_Luftfilter_PB_K5-05-2013_150dpi-1

Filter Eurovent
(PDF, 495 kb)

A_ATG_PR-2012-0049-GB_Filter-EUROVENT_PB_K0-10-2012_150dpi_01

logo-eurovent-filter-Lo

logo-ex-01-Lo