Delbag филтърни елементи за индустрията

Тези филтърни елементи са изработени от нагъната филтърна хартия и сглобени във вид на отделни филтърни плочи. Отделните филтърни плочи са слепени по-между си и към филтърната рамка. Разстоянието между слоевете филтърна хартия се осигурява с т.н. сепаратори по различни технологии. По този начин се осигуряват филтри за климатични иснталации с различно предназначение.
 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  

Downloads

Filter Eurovent
(PDF, 495 kb)

A_ATG_PR-2012-0049-GB_Filter-EUROVENT_PB_K0-10-2012_150dpi_01

logo-eurovent-filter-Lo

logo-ex-01-Lo