Delbag метални филтри

Металните филтри Delbag се прилагат при филтрирането на въздуха в специални приложения основно в индустрията. Главно тези приложения са свързани с масло или емулсионно отделянето от въздуха, както и при защита от искри (например при локални смукатели на заваръчни маси).
 

Slide background
Slide background

   

logo-lotex-03-Lo