Delbag филтри за системи за засмукване на въздух

Различни типове филтри за филтриране на постъпващия в машини и съоръжения въздух.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Downloads

Air Intake Systems
(PDF, 777 kb)

Air-Intake-Systems-(PDF,-777-kb)

logo-eurovent-filter-Lo

logo-firetex-09-Lo

logo-lotex-03-Lo