Delbag системи за засмукване на въздух

Енергоефективни решения за осигуряване на пречистен въздух за работата на газови турбини, двигатели и други съоръжения, работещи най-често в трудни условия.