Рамки и специални продукти

Delbag филтърни рамки за стенен или таванен монтаж

Монтажните системи за филтрите Delbag, позволяват монтажа в съществуващи тавани, стени или въздуховоди. Модулната конфигурация позволява оптимална адаптация към локалните условия.