Филтри Deichmann BagJet

Самопочистване под импулсно налягане (дюзово-импулсно устройство)

В тясно сътрудничество с водещи производители на филтърни материи, сe използват най-подходящите материали за съответното приложение.

Downloads

Air Filter Systems
(PDF, 1,2 MB)

Air-Filter-Systems