Delbag AquaClean NMD

Скруберите са устройства работещи с най-естествената филтърна материя – водата. Тези системи ефективно отделят и най-проблемните замърсители.

AquaClean

Downloads

Air Filter Systems
(PDF, 1,2 MB)

Air-Filter-Systems

AquaClean
(PDF, 497 kb)

AquaClean-(PDF,-497-kb)