Delbag прахоуловители и Deichmann прахоотделители

Първия избор за пречистване на въздуха, отделяне на прахообразните замърсявания и рециклирането на материалите.

Много от производствените процеси са съпроводени с отделянето на прах, който трябва да бъде отделен надеждно и ефективно. В резултат на множеството вариации в изискванията при този процес са създадени и множество типове съоръжения за прахоулавяне с различни типове филтри. Инженерните решения на Deichmann Dust Collectors осигуряват избор от оптимални компоненти и системи за всички изисквания.