Delbag MultiMaster-Vario

Модулна система за филтриране с универсален спектър от приложения, за свързване към въздуховодна инсталация. Тази система може интелигентно да комбинира механични филтри, ролкови филтри, електростатични въздухоочистители и активни въгленови филтри.

multimaster-vario

Модулната система дава възможност да се конфигурират желаните филтърни модули и конфигурациите им. Различни материали за вътрешните компоненти са възможни.

Клиента може да избира между следните филтърни системи:

– Стенни рамки за желаните филтри
– Ролкови филтри
– Електростатични въздухоочистители със или без измиване
– MultiCase Box монтажна система
– Активни въгленови филтри
– HEPA филтри

За дебит до максимум 400 000 куб.м./час (стандартните вентилатори са до 30 000 куб.м./час и пълен напор до 2000 Pa.)

Приложение: широко приложение включително в изхвърлящи отработен въздух инсталации, климатични инсталации, вентилационни инсталации, за подаване на свеж въздух към турбини, компресори, газови и дизел двигатели. За отделяне на сухи и течни аерозоли.

Downloads

MultiMaster-Vario
(PDF, 788 kb)

MultiMaster-Vario

logo-eurovent-filter-Lo

logo-firetex-09-Lo

logo-lotex-03-Lo

logo-sitac-03-Lo