Delbag MultiClean

Два компактни модела са възможни: Delbag MultiClean KLG и KLH.

5-multiclean

Конструкцията е заварена, въздухо и масло плътна с работни налагания от +1000 до -2000 Pa, като при усилените версии може да достигне и от +20 000 до -50 000 Pa. Възможни са и взривозащитени версии.

Delbag MultiClean KLG може да има до три степени на филтриране и максимум F5 клас на филтриране.

Delbag MultiClean KLH може да има до четири степени на филтриране и максимум H13 клас на филтриране.

За дебит 1200 – 49 000 куб.м./час

Приложение: финно филтриране от прах, емулсии и мазнини. Приложим както в нагнетателни, така и в изхвърлящи инсталации.

Downloads

MultiClean
(PDF, 810 kb)

MultiClean

logo-eurovent-filter-Lo

logo-firetex-09-Lo

logo-lotex-03-Lo