Топловъздушни апарати Multi Flair

Ключът към оптималното въздухообработване

ключът-към-оптималното-въздухообработване

Мултифункционални съоръжения за отопление, охлаждане, вентилация и филтриране на въздуха

Серията топловъздушни апарати Multi Flair може лесно да се адаптира към всякакви температурни ситуации и архитектурни изисквания. В резултат на това се осигурява балансиран климат в изложбени, производствени и търговски зали, където тавана е не по-висок от 4 метра.

топловъздушни-апарати-Multi-Flair
– Изпълнение COMFORT и STANDARD
– 3 типоразмера
– 12 различни конфигурации
– 370 до 3800 куб.м./час
– Високо ефективен топлообменник Мед/Алуминий
– 1-24 kW
– Отопление, Охлаждане, Вентилация

Downloads

Multi Flair
(PDF, 1,8 MB)

Multi-Flair-PDF