Топловъздушни апарати от FläktGroup

Децентрализирани решения за търговски и индустриални приложения

FläktGroup предлага мултифункционални съоръжения с висока ефективност и ниски инвестиционни разходи. Възможни са различни конфигурации, позволяващи повече от традиционното отопление на помещенията.