Смукателни вентилатори MAXXVent

MAXXVent са серия аксиални вентилатори с корпус като на топловъздушните апарати.

MAXXVent

Съоръженията са приложими както като смукателни вентилатори, така и като съоръжения за рециркулация и подаване на свеж въздух без термообработка.