Серия обезвлажнители CAIRfricostar

Индивидуални енерго-ефективни решения

Серия климатични камери за плувни басейни, осигуряващи не само обезвлажняване на помещението, но и климатизирането му

CAIRfricostar

С CAIRfricostar, Вие имате най-широкия спектър от обезвлажнители за вътрешни плувни басейни възможни на Европейския пазар. Климатичните камери Fricostar осигуряват много висока ефективност и селективно проветряване. Въздухът от едната страна на помещението може да бъде засмукан и подаден от другата страна. Подаването на пресен въздух съгласно VDI 2089 осигурява необходимото качество на въздуха. Модулната технология позволява да се създадат индивидуални решения за всяко едно приложение. Нашите специалисти ще бъдат щастливи да ви подкрепят в оферирането, конфигурирането и избора на климатичната камера, от която се нуждаете за Вашия конкретен случай.

Вградена многостепенна система за максимално оползотворяване на отпадната топлина

Интергираната система за оползотворяване на отпадната топлина в CAIRfricostar осигурява бързото изплащане на съоръжението. Излишната влага първо се отстранява от въздуха чрез термопомпа и системата за оползотворяване на отпадната топлина. Кондензата се извежда към канализацията. Междинен топлообменник за обезвлажняването връща обратно топлинната енергия, отнета от изхвърляния въздух, а така също и излишната топлина от компресора към водата на басейна или към подавания въздух. Добре проектираната и свободно програмируема система за управление, осигурява най-добрата гъвкавост, енерго-оптимизирана работа и поддръжка на всички желани параметри.

CAIRfricostar модели

CAIRfricostar CAU
Подходящ за частни плувни басейни с необходим дебит от 800 до 3600 куб.м./час

– Обезвлажнител работещ само на рециркулация, с вградена термопомпа за обезвлажняването
– С електронно управление

CAIRfricostar CAM
Подходящ за публични плувни басейни с необходим дебит от 800 до 45000 куб.м./час

– Обезвлажнител работещ с рециркулационен и свеж въздух, с вградена термопомпа за обезвлажняването и система за оползотворяване на отпадната топлина ECOSTAT тръбна технология
– С цифров свободно конфигурируем контролер (DDC)

CAIRfricostar CWR
Подходящ за публични плувни басейни с необходим дебит от 800 до 45000 куб.м./час

– Обезвлажнител работещ с рециркулационен и свеж въздух и система за оползотворяване на отпадната топлина ECOSTAT тръбен топлообменник
– С цифров свободно конфигурируем контролер (DDC)

CAIRfricostar CMU
Подходящ за публични плувни басейни с необходим дебит от 800 до 45000 куб.м./час

– Обезвлажнител работещ с рециркулационен и свеж въздух, с вградена термопомпа за обезвлажняването
– С цифров свободно конфигурируем контролер (DDC)

CAIRfricostar CMP
Подходящ за публични плувни басейни с необходим дебит от 800 до 45000 куб.м./час

– Обезвлажнител работещ с рециркулационен и свеж въздух, с вградена термопомпа за обезвлажняването и система за оползотворяване на отпадната топлина ECOPLAT 2 с двустепенен пластинчат топлообменник
– С цифров свободно конфигурируем контролер (DDC)

CAIRfricostar CWP
Подходящ за публични плувни басейни с необходим дебит от 800 до 45000 куб.м./час

– Обезвлажнител работещ с рециркулационен и свеж въздух и система за оползотворяване на отпадната топлина ECOPLAT 2 с двустепенен пластинчат топлообменник
– С цифров свободно конфигурируем контролер (DDC)

CAIRfricostar CPP
Подходящ за публични плувни басейни с необходим дебит от 800 до 45000 куб.м./час

– Обезвлажнител работещ с рециркулационен и свеж въздух, с вграден реверсивен хладилен кръг
– Термопомпа за обезвлажняване или за охлаждане, и система за оползотворяване на отпадната топлина ECOPLAT 2 с двустепенен пластинчат топлообменник
– С цифров свободно конфигурируем контролер (DDC)

Downloads