Серия обезвлажнители CAIRfricostar Micro

Мощен, удобен и компактен

Второто поколение на тази серия обезвлажнители предлага компактни размери, висока ефективност и гъвкави възможности за монтаж. FläktGroup напълно ревизира всички важни компоненти и ги адаптира, така че да задоволяват енергийните изисквания на бъдещето.

fricostar-micro_cat-cwt

Подходящ за частни и малки публични плувни басейни с необходим дебит от 800 до 6500 куб.м./час

Обслужващ басейни с повърхност на водното огледало приблизително от 30 до 110 кв. метра

Конструкция за вътрешен монтаж в 5 типоразмера

Входове и изходи отгоре

Специални мерки за корозионна защита

Конфигуриране и симулация с помощта на специален свободен софтуер – Lplus

Голямата роля на мощността за ниските експлоатационни разходи

Капацитета на обезвлажняване е от 5 до 33 кг./час за различните типоразмери. Моделите са с вгадена термопомпа (CAT) или без такава (CWT). Когато обезвлажняването се извършва само с рециркулационен въздух – например през нощта, то е необходимо да е налична клапата за рециркулация (CAT).

Сертифициран високоефективен сдвоен пластинчат топлообменник в съответствие с EN 308 осигурява работа с малко енергийно потребление. Той отнема топлината от изхвърления отработен въздух и прави възможно подаването и към нагнетявания въздух.

Характерни са и използваните високоефективни панелни филтри (клас M5/F7). Те са с голям капацитет на задържане на прах и по този начин позволяват по-големи интервали между подмяната им, а така спомагат и за по-ниските експлоатационни разходи. Последно поколение EC-вентилатори задвижват въздуха. Дори днес те покриват изискванията за енергийна ефективност, която ще влезе в сила от 2015 г. Всичко това е създадено, за да пести бюджета на клиента.

Фабрично е монтиран цифров свободно конфигурируем контролер (DDC). Чрез него се задава желаната температура на въздуха в помещението на плувния басейн. Веднъж зададена, контролерът ще избере най-подходящия режим на работа.

Разширяеми характеристики на стандартните модели

Стандартните конфигурации на CAIRfricostar Micro включват висококачествена изолация на ограждащите стени (50 mm дебелина).

Основата за дългия живот на съоръженията е защитата на компонентите от корозия. Тази защита е в два класа – К-стандартен и H-с повишени изисквания, при които като добавка към качествената корозионна защита се добавят още и специални материали и покрития на компонентите, като алуминий или неръждаема стомана, допълнително PVC или епоксидно покритие. При по-високия клас H например, при приложение на обезвлажнителя в басейни със солена вода се предвижда допълнително защитно покритие на компонентите на хладилния кръг, жалузите и различните компоненти. За ламелите на топлообменниците се предвижда епоксидно покритие, а за тръбите, капилярните тръби и колекторите им се предвижда пластично прахово покритие.

В резултат от членството на FläktGroup в професионалната асоциация за сертифициране EUROVENT и RLT, фабриките и техническите данни на системите са инспектирани регулярно от независими специалисти за потвърждаване на качеството им.

Downloads