COM4plus

Универсално системно решение за разнообразни области на приложение

COM4plus

COM4plus са предварително конфигурирани климатични камери.

Конфигурацията включва:

– високоефективна система за оползотворяване на отпадната топлина
– плавно регулируем въздушен поток чрез високоефективни EC-вентилатори
– бързи механични връзки и допълнителни модули за бърз и улеснен монтаж.

7 размера с дебит от 1200 до 16000 куб.м./час (при скорост в светлото сечение 2 м/с.)

Хоризонтален двуетажен модел за вътрешен и външен монтаж

Високоефективен пластинчат рекуператор (до 81 % ефективност)

Високоефективен ротационен регенератор (до 90 % ефективност)

EC – директно куплирани вентилатори

Подгревател и/или охладител (опция) монтирани в камерата или във въздуховодите

MATRIX интелигентна система за управление от последно поколение е интегрирана в климатичната камера

MATRIX предоставя възможност за управление на работата, в зависимост от налягането във въздуховодите, необходимия въздушен дебит или качеството на въздуха (с CO2 датчик)

MATRIX може да бъде свързана в мрежа чрез MATRIX bus и да бъде интегрирана в централизираната система за сградна автоматизация

Възможност за доставка на отделни секции за по-лесен транспорт до мястото за монтаж

Възможност за външен и вътрешен монтаж

Конфигуриране и симулация с помощта на специален свободен софтуер – Lplus

Downloads

GEA COM4Line
(PDF, 3,1 MB)

GEA-COM4Line-(PDF,-3,1-MB)