COM4mini

Климатични камери работещи със 100% свеж въздух

Подходяща за случаи, в които се изисква проветряване на помещението с изцяло свеж въздух.

COM4mini

COM4mini са предварително конфигурирани климатични камери.

Конфигурацията включва:

– високоефективна система с електрозадвижван байпасен клапан за оползотворяване на отпадната топлина
– плавно регулируем въздушен поток чрез високоефективни EC-вентилатори
– висококачествени панелни филтри.

3 размера с дебит от 270 до 2250 куб.м./час (при скорост в светлото сечение 1.6 м/с.)

Хоризонтален двуетажен модел за вътрешен и външен монтаж

Високоефективен пластинчат рекуператор (до 90% ефективност)

EC – директно куплирани вентилатори

Подгревател и/или охладител (опция) монтирани във въздуховодите

MATRIX интелигентна система за управление от последно поколение е интегрирана в климатичната камера

MATRIX осигурява лятно и есенно нощно охлаждане (FREE COOLING функция)

Възможност за вътрешен монтаж – лява, дясна, хоризонтална и вертикална конфигурации

Конфигуриране и симулация с помощта на специален свободен софтуер – Lplus

Downloads

GEA COM4Line
(PDF, 3,1 MB)

GEA-COM4Line-(PDF,-3,1-MB)