Вентилаторни конвектори MPower-Geko

Когато са необходими големи отоплителни или охладителни мощности от устройство с компактни размери, то MPower-Geko може оптимално да отговори на тези изисквания.

Съоръженията от тази фамилия са предназначени за скрит монтаж в окачен таван.

MPower-Geko
  • 2 варианта на изпълнение
  • 4 типоразмера
  • 5-степенни високонапорни вентилатори
  • 2- или 4-тръбна система
  • 510 – 2460 куб.м./час
  • 3-23 kW
  • Отопление, охлаждане, вентилация

Принципа на решенията с MPower-Geko многократно се е доказвал в практиката. Хотели, ресторанти и магазини, например, са се доверили на това решение за отопление и охлаждане, работещо дискретно над окачения таван. Предимствата на такова решение са безспорни: окачения таван и стените остават свободни за стелажи, шкафове, обзавеждане или просто за по-добър интериор.

Downloads

MPower-Geko
(PDF/1.8 MB)

MPower-Geko-pdf