Вентилаторни конвектори FläktGroup

Децентрализирани решения за върхов комфорт и действително внушителна икономическа ефективност

Ако възнамерявате да реализирате желания стаен микроклимат, можете ефективно да се възползвате от предимствата на фамилията вентилаторни конвектори Geko.

вентилаторни-конвектори

Бързо и ефективно отопление, охлаждане и вентилация с едно устройство

За разлика от радиаторите и класическите плоски радиатори, вентилаторните конвектори могат не само да отопляват помещенията, но също да ги охлаждат и проветряват.

Фамилията вентилаторни конвектори Geko предлага всички възможности и ориентирана към изискванията технология. Те могат да се използват навсякъде, където се изисква приятна топлина, охлаждане или вентилация с възможност за бърза адаптация. Вентилаторните конвектори активно насочват въздуха към топлообменника, за да бъде ефективно обработен, а именно затоплен или охладен.

Фамилията вентилаторни конвектори Geko постигат по-бързо желаната температура на въздуха в стаята и работят с по-малки отоплителни или охладителни повърхности. Техния разширен топлообмен позволява нискотемпературно захранване при режим отопление и високотемпературно захранване при режим охлаждане. Това намалява загубите и съхранява енергията между котела или водоохлаждащия агрегат и крайния консуматор.

Специалистите, като монтажници, проектанти, инвеститори, както и потребителите откриват в продуктите на FläktGroup просто необходимия им продукт и оптималните аксесоари за всяко приложение и очакване.

Фамилията вентилаторни конвектори Geko предлага всички възможности и ориентирана към изискванията технология.